Wspieranie prowadzenia polityki bezpieczeństwa Szpitala

Witamy w Medcore Sp. z o.o. Outsourcing Wspieranie prowadzenia polityki bezpieczeństwa Szpitala

Szczegółowy opis usługi:

  • Współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz uregulowaniami wewnątrzzakładowymi: "Polityka bezpieczeństwa informacji" i "Instrukcja zarządzania zintegrowanym systemem informatycznym z ochroną danych osobowych".
  • Regularne sprawdzanie, zgodnie z firmową polityką bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa sieci w zakresie ochrony haseł i zasobów sieci;
  • Wskazywanie potrzeby zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony i wykrywania intruzów.
  • Wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji Administratora Sytemu Informatycznego,