Wdrożenia systemów

Szczegółowy opis usługi:

 • Konsulting - efektywniejsze wdrożenie i wykorzystanie posiadanych przez Szpital systemów.
  • Doradztwo w zaprojektowaniu i budowie planu kont pod kątem przyszłych analiz i raportów,
  • Doradztwo w zmianie organizacji pracy i form zbierania danych medycznych pod kątem przyszłych analiz i raportów.
  • Pomoc w budowie elektronicznej dokumentacji medycznej.
  • Wsparcie w budowie i procesie integracji systemów IT w Szpitalu.
  • Przeprowadzaniu audytów oprogramowania.
  • Przyjmowaniu i prowadzeniu rejestru zgłoszeń od użytkowników,
  • Przedstawianiu Zamawiającemu w formie miesięcznego raportu zdarzeń związanych z użytkowaniem systemów w Szpitalu. Raport będzie zawierał min..: jednostki i osoby zgłaszające, zakres zgłoszenia, szczegółowy opis zgłoszenia, dane osoby realizującej zgłoszenie.