Administracja, obsługa i projektowanie sieci teleinformatycznych

Witamy w Medcore Sp. z o.o. Outsourcing Administracja, obsługa i projektowanie sieci teleinformatycznych

Szczegółowy opis usługi:

  • Bieżąca kontrola funkcjonowania sieci.
  • Nadzór - monitoring nad obciążeniem poszczególnych odcinków sieci.
  • Wykrywanie i eliminowanie przyczyn nieprawidłowości działania sieci (nie obejmuje instalacji nowego okablowania w celu usunięcia przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sieci strukturalnej i telefonicznej). W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenia w/w sieci wymagającego przeprowadzenia instalacji nowego okablowania, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego - wymagana jest forma pisemna.
  • Instalowanie i konfigurowanie elementów aktywnych sieci.
  • Prowadzenie spraw związanych z naprawami urządzeń aktywnych.
  • Doradztwo techniczne: wydawanie opinii technicznych dotyczących rozbudowy sieci, w kontaktach z operatorami zewnętrznych sieci internetowych.