Administracja i obsługa sprzętu komputerowego

Witamy w Medcore Sp. z o.o. Outsourcing Administracja i obsługa sprzętu komputerowego

Szczegółowy opis usługi:

 • Instalacja i konfiguracja sprzętowa stacji roboczych oraz drukarek.
 • Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania systemowego i użytkowego.
 • Kontrola konfiguracji oraz poprawnej pracy sprzętu.
 • Inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wykonawca raz w roku w miesiącu styczniu ma obowiązek przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji w formie elektronicznej.
 • Kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania i sporządzanie raportów na pisemny wniosek Zamawiającego.
 • Obsługa eksploatacyjna, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego oraz drukarek bez naruszania warunków gwarancji nowego sprzętu.
 • Zgłaszanie i prowadzenie spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi, pomiędzy Zamawiającym a producentem sprzętu komputerowego.
 • Wydawanie orzeczeń technicznych.
 • Pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania zainstalowanego na komputerach Zamawiającego, w szczególności:
  • systemowego i aplikacyjnego,
  • biurowego,
  • prawnego,
  • Płatnik ZUS,
  • oprogramowania do rozliczania usług medycznych z płatnikami,
  • homebanking.
 • Doradztwo techniczne: wydawanie opinii technicznych dotyczących rozbudowy i modernizacji sprzętu komputerowego.