Administracja i obsługa serwerów

Witamy w Medcore Sp. z o.o. Outsourcing Administracja i obsługa serwerów

Szczegółowy opis usługi:

  • Wszystkie elementy/moduły systemu w posiadaniu Szpitala.
  • Instalacja, konfiguracja, opieka nad systemami operacyjnymi, w tym również aktualizacja oprogramowania.
  • Dostosowanie systemów do potrzeb Zamawiającego.
  • Administracja bazą danych Oracle, SQL itp, w tym "strojenie" bazy pod potrzeby Oprogramowania Aplikacyjnego, ciągła 24 godzinna archiwizacja bazy danych w sposób gwarantujący ich pełną ochronę przed utratą, kradzieżą, dewastacją i dostępem osób nieupoważnionych.
  • Zarządzanie kontami użytkowników.
  • Instalacja i administracja systemami antywirusowymi w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ciągłości systemu. Zamawiający zapewni zakup oprogramowania antywirusowego.
  • Kontrola dostępu i weryfikacja zabezpieczeń systemu przed ingerencją osób trzecich.
  • Zarządzanie i odpowiednie konfigurowanie środowiska wirtualnego.
  • Monitorowanie terminów ważności licencji programów administrowanych przez Wykonawcę oraz powiadomienie Zamawiającego na dwa miesiące przed upływam takiego terminu.