Administracja i obsługa oprogramowania klasy ERP, HIS, PACS, RIS, PIS, LIS, BI oraz innym

Witamy w Medcore Sp. z o.o. Outsourcing Administracja i obsługa oprogramowania klasy ERP, HIS, PACS, RIS, PIS, LIS, BI oraz innym

Szczegółowy opis usługi:

 •  Wszystkie elementy/moduły systemu w posiadaniu Szpitala.
 • Nadzór eksploatacyjny nad Oprogramowaniem Aplikacyjnym ERP.
 • Wykonanie prac związanych z przygotowaniem różnorodnych raportów, sprawozdań na bazie informacji z bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego ERP wg potrzeb użytkownika.
 • Konfiguracja i strojenie Oprogramowania Aplikacyjnego ERP do potrzeb użytkownika.
 • Pomoc użytkownikom w obsłudze modułów Oprogramowania Aplikacyjnego ERP.
 • Zbieranie informacji potrzebnych do instalacji i konfiguracja Oprogramowania Aplikacyjnego ERP.
 • Instalacja, konfiguracja i szkolenie użytkowników w zakresie posiadanych modułów odbywać się będzie we wskazanych przez Zamawiającego jednostkach i terminach.
 • W przypadku zakupu nowych modułów lub wymiany na inne Oprogramowania Aplikacyjnego ERP przed przystąpieniem do prac związanych z instalacją, konfiguracją i szkoleniem zwanych dalej "wdrożeniem" Wykonawca każdorazowo przedstawi pisemnie do akceptacji Zamawiającemu szczegółowy harmonogram "wdrożenia".
 • Pomoc w zdefiniowaniu wszystkich obowiązujących w szpitalu sprawozdań i dokumentów możliwych do uzyskania z Oprogramowania Aplikacyjnego ERP.
 • Modyfikacja konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego ERP na potrzeby Zamawiającego.
 • Instalacja nowych wersji oraz aktualizacji Oprogramowania Aplikacyjnego ERP.
 • Zgłaszanie do producenta oprogramowania i prowadzenie spraw związanych z propozycjami modyfikacji i usuwaniem usterek w oprogramowaniu aplikacyjnym.