Outsourcing

Jeżeli potrzebujesz:

 • pomocy w obsłudze infrastruktury IT jednostki ochrony zdrowia,
 • nowego spojrzenia na procesy biznesowe w jednostce,
 • optymalizacji wykorzystania środowiska IT do bieżącego działania jednostki,
 • wsparcia w procesie restrukturyzacji/reorganizacji jednostki z wykorzystaniem narzędzi IT,
 • wsparcia w kreowaniu strategii IT,
 • uproszczenia komunikacji dotyczącej zagadnień IT - jeden punkt zgłoszeń serwisowych,
 • wsparcia w koordynowaniu współpracy wielu systemów i narzędzi informatycznych działających w jednostce,
 • szybko dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów IT,
 • zbudowania efektywnych zasad obsługi środowiska IT,

Zorganizuj całość lub część zagadnień IT w formie outsourcingu we współpracy z firmą Medcore.

Podstawową zasadą Medcore jest partnerskie podejście w relacjach z Klientami. Doradzamy Klientowi przy wyborze strategii IT, służymy wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu i obsłudze rozwiązań IT i wykorzystaniu dobrych praktyk biznesowych. Naszym celem jest przedstawienie takiego podejścia do wykorzystywania posiadanego środowiska IT, które zwiększy efektywność działania jednostki, zmniejszy zaangażowane w obsługę, usprawni monitorowanie i analizowanie kosztów oraz zwiększy efekt synergii z posiadanych systemów informatycznych przy minimalnym ryzyku awarii uniemożlwiającej bieżącą prace. Uważamy, że optymalne wykorzystanie posiadanego przez jednostkę środowiska IT jest wspólnym przedsięwzięciem Klienta i Medcore. Stąd ofertę na usługi Medcore przygotowujemy zawsze w sposób zindywidualizowany – jako efekt wspólnej pracy obydwu stron i punkt wyjścia do dalszych działań.

W naszych relacjach z Klientami kładziemy szczególny nacisk na transfer wiedzy do pracowników Klienta podczas konsultacji i szkoleń. Naszym celem jest, aby Klient stał się prawdziwym właścicielem rozwiązania - mogąc je samodzielnie utrzymywać i rozwijać.

W realizacji przedsięwzięć wdrożeniowych i usług outsourcingowych bazujemy na:

 • autorskiej metodyce Medcore,
 • światowych standardach jakościowych zgodnych z ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000,
 • analizie wyników badań satysfakcji naszych Klientów.