Kontakt

MEDCORE Sp. z o.o
ul. Cybernetyki 19A
02-677 Warszawa

tel. +48 22  567 17 67
fax. +48 22 567 17 68
e-mail: medcore@medcore.pl

REGON: 14054077
NIP: 701-003-27-90
KRS: 0000261877

Biuro Szczecin:
ul. Kolumba 60A
70-035 Szczecin

W sprawach handlowych proszę się kontaktować z:
Krzysztof Sell
Prezes Zarządu
tel. +48 697 903 601