Zarząd

Marcin Sadowski

  • Od 1 stycznia 2015 Prezes Zarządu Medcore Sp. z o.o.
  • Od roku 2012 współudziałowiec i Wiceprezes Zarządu Medcore Sp. z o.o.
  • W latach 2012-2013 członek zespołu roboczego (specjalista ds. Informatyki) do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeb oraz warunków reorganizacji Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" powołanego przez Ministra Zdrowia.
  • W latach 2008-2011 zajmował kierownicze stanowiska (Członek Zarządu, Prezes Zarządu) w firmie WorldIXI Polska S.A. w Grupie JW Projan jako osoba odpowiedzialna za realizację projektów informatycznych dedykowanych dla rynku ochrony zdrowia, ratownictwa, bezpieczeństwa publicznego (zarządzanie kryzysowe) i mediów. W tym okresie realizował wiele projektów jako reprezentant partnera technologicznego w wielu konsorcjach naukowo-przemysłowych. W tym czasie odpowiadał za zarządzanie całą firmą oraz generowanie i zarządzanie projektami. Prowadził działania od momentu inicjowania projektu i podpisania umowy tj. wygenerowanie projektu, budowa konsorcjum naukowo-komercyjnego, opracowanie wniosku, negocjacje i podpisanie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju do jego realizacji i zakończenia tj. organizacji współpracy z uczelniami i podwykonawcami, reprezentowanie firmy w kontaktach z uczelniami, jako Członek Komitetów Sterujących ww. projektów, zarządzanie pracą zespołów badawczych i wykonawczych w projektach, organizacja i budowa zespołu analityków biznesowych, systemowych, projektantów i testerów do ww. projektów, zarządzanie zespołem produkującym systemy informatyczne powstające w projektach, nawiązanie współpracy z przedstawicielami urzędów wojewódzkich i ministerstw oraz prowadzenie procesu konsultacji i testów wytwarzanych w projektach rozwiązań, budowa środowiska testowego i zarządzanie procesem rozliczenia projektów z jednostkami finansującymi.
  • W roku 2009 zdobył dyplom MBA dla Kadry Medycznej Akademia Leona Koźmińskiego.
  • W latach 2001-2008 był członkiem zespołu handlowego Sektora Zdrowie w firmie Sygnity S.A. (wcześniej ComputerLand S.A.). Odpowiadał za współpracę firmy ze szpitalami w województwach: mazowieckim, lubelskim, podlaskim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i dolnośląskim. W tym czasie odpowiadał za wygenerowanie projektu u Klienta, prowadzenie procesu przetargowego - negocjowanie warunków współpracy, przygotowanie i prowadzenie umów z Klientem oraz Podwykonawcą, prowadzenie i zarządzanie projektem, konsulting w zakresie dostosowania organizacji Szpitala do optymalnego wykorzystywania dostarczanych w ramach projektu systemów informatycznych.
  • Od 2006 był założycielem i Prezesem Zarządu spółki Polskie Sieci Telemedyczne Sp. z o.o.

W tym czasie uczestniczył w wielu projektach informatycznych w polskich szpitalach od momentu wygenerowania projektu, przez postępowanie przetargowe, podpisanie umowy - do skutecznego wdrożenia i później obsługi informatycznej - outsourcing lub umowa utrzymaniowa. W ramach realizowanych projektów w różnym zakresie wdrażane były: Część "biała" medyczna: ruch chorych przychodnie, apteka i apteczki oddziałowe, laboratorium, pracownie diagnostyczne nie obrazowe, blok operacyjny, dokumentacja medyczna itp. Diagnostyka obrazowa: PACS, RIS, WEB oraz Część "szara" administracyjna: finanse, księgowość, środki trwałe, magazyny, kasa, kadry i płace.