Certyfikaty

Łatwy dostęp do informacji, kapitału i technologii powoduje, że obecnie o przewadze konkurencyjnej firm decyduje jakość relacji z klientem. Jej źródłem jest jakość usług, produktów i umiejętność spełniania oczekiwań klientów.

Nasi pracownicy potwierdzili swoje kompetencje w zakresie środowisk serwerowych, baz danych, infrastruktury sieciowej, środowisk wirtualnych oraz metodyki zarządzania projektami i uzyskali następujące certyfikaty:

  • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS),
  • Microsoft Certified IT Professional (MCITP),
  • VMware Certified Professional (VCP),
  • Oracle Database 10g Administrator Certified Professional,
  • Oracle Database 10g Administrator Certified Associate,
  • Cisco Certified Network Associate (CCNA),
  • Prince 2 Foundation Examination,
  • Prince 2 Practicioner Examination.

W lipcu 2017 r. spółka Medcore zakończyła z powodzeniem procedurę certyfikacji, uzyskując prawo od posługiwania się oznaczeniami ISO 9001:2015