Badania i rozwój

Prace badawczo-rozwojowe - generowanie, zarządzanie i udział w projektach finansowanych ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i/lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Medcore prowadzi prace badawczo-rozwojowe, które pozwalają na tworzenie własnych aplikacji spełniających najwyższe wymagania funkcjonalne oraz standardy bezpieczeństwa i komfortu pracy. Firma Medcore uczestniczyła i w wielu projektach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanych wspólnie z polskimi uczelniami:

Projekty zakończone, udział jako Podwykonawca:

 • Lider Konsorcjum Akademia Obrony Narodowej  projekt pt. "Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi". Projekt nr OR00003209.
 • Lider Konsorcjum Akademia Obrony Narodowej oraz Wojskowy Instytut Łączności - projekt pt. "Efektywne mechanizmy bezpieczeństwa i wymiany danych w procesach reagowania kryzysowego i akcjach ratowniczych". Nr OR00014311.
 • Lider Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa z Kielc - projekt pt. "System monitorowania zasobów medycznych dla ratownictwa zintegrowanego i systemu powiadamiania ratunkowego podczas działań rutynowych oraz na potrzeby zarządzania kryzysowego w państwie". Nr OR00014009.
 • Lider Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych projekt pt. "Opracowanie technologii obrazowania 3D dla platform bezzałogowych wraz z analizą i identyfikacją obiektów". Nr OR00004908.
 • Dodatkowo pracownicy firmy Medcore (umowa podpisana przez firmę Selltech) uczestniczyli w realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt. "Opracowanie systemu regionalnego wielospecjalistycznej opieki nad pacjentem w oparciu o sieć telemedyczną" noszącego Nr R13 012 01. realizowanego przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Jako Przedstawiciel Podwykonawcy - firmy Sygnity S.A. odpowiedzialny za opracowanie i zrealizowanie części, którego celem było instalacja i uruchomienie medycznych systemów informatycznych wchodzących w skład regionalnego systemu wielospecjalistycznej opieki nad pacjentem w oparciu o konsultacyjną sieć telemedyczną łączącą Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN z siedmioma Szpitalami zlokalizowanymi na terenie województwa mazowieckiego.

Kompetencje związane z projektami realizowanymi ze źródeł Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Ogólne:

 • współpraca z wieloma instytucjami (na szczeblu krajowym i regionalnym) podmiotami, uczelniami i osobami działających w obszarach:
  • zarządzania kryzysowego
  • ratownictwa (koordynowanego przez PSP)
  • ratownictwa medycznego
  • ochrony zdrowia
  • straży granicznej
  • policji
  • technologii informatycznych
 • na etapie przygotowania wniosku, min.:
  • organizacja prac mających na celu opracowanie wniosku
  • wsparcie w przygotowaniu wniosku przez innych konsorcjantów
  • efektywne pod kątem rozliczenia i efektu końcowego zbudowanie zadań i kosztorysów w projekcie
 • podczas realizacji Projektu, min.:
  • wykonanie demonstratora wg wytycznych konsorcjum
  • wsparcie w zarządzaniu projektem
  • budowa laboratoriów testowych
  • wparcie w efektywnym i bezproblemowym rozliczeniu wniosku
  • dysponowanie:
   • wieloma wzorami dokumentów
   • praktykami związanymi z efektywnym wydatkowaniem środków w projekcie.