Aktualności

  • 2016.01.20

    Nowy projekty badawczo-rozwojowy finansowany ze źródeł NCBiR

    W wyniku konkursu 7/2015 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w grudniu 2015 r. Medcore Sp. z o.o. została członkiem konsorcjum w projekcie badawczo-rozwojowym pt. „Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej RP oraz w jedn…

  • 2015.01.05

    Nowe projekty badawczo-rozwojowe finansowane ze źródeł NCBiR

    W wyniku konkursu 6/2014 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w grudniu 2014 r. Medcore Sp. z o.o. została członkiem konsorcjum w dwóch kolejnych projektach badawczo-rozwojowych pt.:        „System gromadzenia i generowania informacji na potrzeby analizy kryminalnej i koordyn…