Zapytanie ofertowe

Medcore Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności pt. „Wybór dostawcy w zakresie wynajmu specjalistów IT z zakresu programowania– Body Leasing”. Przedmiotem zamówienia jest wynajem trzech Specjalistów: FrontEnd Developer, BackEnd Developer i Architekt IT, odpowiedzialnych za realizację zadań zleconych w ramach projektu „Rozwój Inteligentnego Monitoringu Bezpieczeństwa Obiektów szansą na wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania Ofertowego – wzór Formularza Oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Życiorys Zawodowy

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Umowa

Wynik postępowania