Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pt. „Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej RP oraz w jednostkach organizacyjnych KSRG”, realizowanego na podstawie umowy o finansowanie nr DOB-BIO7/11/02/2015 oraz na mocy regulaminu konkursu nr 7/2015, zapraszamy do składania ofert na następujące prace:

 

Zamówienie nr 1 Specjalistyczne usługi programistyczno-graficzne.

Przedmiot zamówienia: Zakup usług specjalistycznych niezbędnych do opracowania programistycznych elementów Makiety Modelu Systemu IT

Termin realizacji: 1 grudnia 2016

Budżet zamówienia: 90 000,00 zł brutto.

 

Zamówienie nr 2 Konsultacje specjalistyczne.

Przedmiot zamówienia: Konsultacje w zakresie określenia i wypracowania założeń i parametrów Szyny Integracyjnej

Termin realizacji: 1 grudnia 2016

Budżet zamówienia: 77 000,00 zł brutto.

 

Zamówienie nr 3 Specjalistyczne usługi programistyczne  -  testy programistyczne.

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie testów programistycznych weryfikujących poprawności funkcjonowania poszczególnych elementów Makiety Modelu Systemu IT

Termin realizacji: 1 grudnia 2016

Budżet zamówienia: 80 000,00 zł brutto.

 

Kryteria na podstawie których oceniane będą oferty:

·         cena

·         termin wykonania zamówienia

·         doświadczenie firmy (mierzone ilością projektów określonego typu, referencje od klientów)

·         doświadczenie członków zespołu

 

Termin składania ofert: 01.02.2016.