Nowe projekty badawczo-rozwojowe finansowane ze źródeł NCBiR

Witamy w Medcore Sp. z o.o. Firma Aktualności Nowe projekty badawczo-rozwojowe finansowane ze źródeł NCBiR

W wyniku konkursu 6/2014 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w grudniu 2014 r. Medcore Sp. z o.o. została członkiem konsorcjum w dwóch kolejnych projektach badawczo-rozwojowych pt.:

  •        „System gromadzenia i generowania informacji na potrzeby analizy kryminalnej i koordynacji działań
            w Straży Granicznej”
  • „Badania antropometryczne funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych”