Aktualności

 • 2018.06.21

  Zapytanie ofertowe

  Medcore Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności pt. „Wybór dostawcy w zakresie wynajmu specjalistów IT z zakresu programowania– Body Leasing”. Przedmiotem zamówienia jest wynajem trzech Specjalistów: FrontEnd Developer, BackEnd Developer i Architekt IT, odpowiedzialny…

 • 2018.02.05

  Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Nazwa Projektu: Rozwój Inteligentnego Monitoringu Bezpieczeństwa Obiektów szansą na wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Dz…

 • 2017.11.09

  Umowa ze Szpitalem Czerniakowskim Sp. z o.o.

  W wyniku rozstrzygniętego postępowania  prowadzonego przez Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., w ramach podpisanej umowy  od 1 listopada 2017 r. spółka Medcore świadczy usługi informatyczne na rzez Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

 • 2016.02.24

  Zapytanie ofertowe

  Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pt. „Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej RP oraz w jednostkach organizacyjnych KSRG”, realizowanego na podstawie umowy o finansowan…

 • 2016.01.20

  Nowy projekty badawczo-rozwojowy finansowany ze źródeł NCBiR

  W wyniku konkursu 7/2015 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w grudniu 2015 r. Medcore Sp. z o.o. została członkiem konsorcjum w projekcie badawczo-rozwojowym pt. „Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej RP oraz w jedn…