Zarządzanie IT

Nasi konsultanci specjalizują się w zarządzaniu projektami informatycznymi oraz posiadają certyfikaty Prince2 - potwierdzające praktyczne umiejętności zarządzania projektami w oparciu o metodykę Prince2. Posiadamy również własną, opracowaną na bazie Prince2 i udoskonalaną przez lata metodykę Medcore w zakresie skutecznego wdrażania systemów informatycznych w polskiej ochronie zdrowia umożliwiającą znaczące ograniczenie ryzyka niepowodzenia projektu.

Oferujemy pełen pakiet usług w zakresie zarządzania projektami:

  • organizację prac, opracowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej,
  • przeglądy zgodności prowadzonych prac,
  • wsparcie dla kierownika projektu,
  • przejęcie pełnej odpowiedzialności za zarządzanie projektami.