Strategia

W ramach współpracy oferujemy doradztwo w procesie tworzenia strategii i planów IT. Doradztwo obejmuje rozwój i wdrażanie nowych pomysłów i rozwiązań, nadzór nad działalnością operacyjną IT w celu minimalizacji ryzyka, definiowanie i budowanie strategicznych relacji wszystkich dostawców infrastruktury IT oraz planowanie procesów w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej lub utrzymania obecnej pozycji na rynku usług medycznych. W ramach budowania strategii IT podejmujemy działania mające celu maksymalne wykorzystanie możliwości rozwoju w ramach założonego budżetu nie zapominając o zarządzaniu ryzykiem, co pozwala minimalizować wpływ zagrożeń i wykorzystywać okoliczności sprzyjające w trakcie realizacji przyjętego planu.