Konsulting

Obejmuje, w ramach stałej współpracy, wsparcie w organizacji obsługi środowiska IT oraz optymalnym dla jednostki wykorzystywaniu systemów informatycznych zakupionych od wielu dostawców. W ramach konsultingu zintegrowanego ze świadczeniem usług wspieramy Zarząd jednostki w zarządzaniu jednostką oraz w optymalizacji świadczenia usług medycznych z wykorzystaniem posiadanego środowiska IT poprzez min.: opracowywanie wariantowych projektów rozwojowych, aktywne wspieranie przy opracowywaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego jako elementu polityki ochrony danych osobowych, przenoszenie doświadczeń (efektywny sposób pracy jednostki z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, sposób obsługi użytkowników, efektywna konfiguracja systemów, inicjowanie i utrzymywanie wykorzystania systemów przez użytkowników itp.) związanych z wykorzystywaniem systemów informatycznych do codziennej pracy jednostki, inicjowanie wykorzystywania oraz późniejszy monitoring poszczególnych obszarów funkcjonalnych systemów informatycznych w jednostce, analiza potrzeb użytkowników pod kątem optymalnego skonfigurowania lub przekonfigurowania systemów zakupionych przez jednostkę itp..