Bezpieczeństwo IT

W ramach obszaru Bezpieczeństwo IT doradzamy w procesie budowy dokumentu opisującego bezpieczeństwo środowiska IT jednostki. Następnie w ramach stałej współpracy prowadzimy automatyczny monitoring technicznych elementów środowiska IT oraz zainstalowanych w jednostce systemów informatycznych. Efektem naszych działań jest optymalnie zorganizowana kwestia Bezpieczeństwa IT w jednostce, automatyczny monitoring środowiska IT, umożliwiające pozyskanie informacji o awarii przed jej wystąpieniem, przygotowanie jednostki do sytuacji wystąpienia awarii i ograniczenie kosztów jej likwidacji.