Architektura IT

Projektowanie i dostosowanie infrastruktury IT, w taki sposób, aby zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby jednostki. Wsparcie kierowania organizacją w okresie przebudowy i rozbudowy infrastruktury IT. Zakres świadczonych usług prezentujemy na przykładzie współpracy ze Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie.

Opis przykładowego Projektu z obszaru Architektura IT

Aktualnie doradzamy Zarządowi Specjalistycznego Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie w inwestycji realizowanej w ramach kluczowego projektu pod nazwą "Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo - sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżet Województwa Zachodniopomorskiego. Całkowity koszt projektu wynosi 80 780 000 zł. Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 33 114 567 zł.

Projekt obejmuje rozbudowę budynku głównego w postaci dwóch brył ustawionych prostopadle do niego, połączonych łącznikami komunikacyjnymi. Na dachu gmachu powstanie lądowisko dla helikopterów. W ramach inwestycji powstaną nowe gabinety badań z zapleczem zabiegowym, blok operacyjny chirurgii z trzema salami operacyjnymi i salą zabiegów chirurgii naczyniowej, blok operacyjny ortopedii z czterema salami operacyjnymi i salą zabiegów artroskopii, a także blok operacyjny torakochirurgii tworzący część zabiegową Regionalnego Centrum Transplantologii Płuc z trzema nowymi salami operacyjnymi.

Nasze obowiązki to między innymi:

Na etapie planowania inwestycji:

 • Opiniowanie architektury sieci informatycznej w zakresie:
  • lokalizacji węzłów, punktów końcowych,
  • doboru parametrów urządzeń sieciowych,
  • doboru rodzajów okablowania i planowania tras ich przebiegu,
  • lokalizacji węzłów sieci bezprzewodowej.
 • Konsultacje związane z zagadnieniami telekomunikacyjnymi:
  • wyborem centrali telefonicznej,
  • budową sieci telekomunikacyjnej - trasy przebiegu okablowania, lokalizacja punktów końcowych.
 • Konsultacje dotyczące sprzętu komputerowego:
  • dobór parametrów komputerów i urządzeń peryferyjnych,
  • ilości,
  • lokalizacja.
 • Konsultacje związane z rozbudową systemu archiwizacji i przesyłania cyfrowych obrazów diagnostycznych (PACS):
  • wyborem parametrów technicznych cyfrowych urządzeń diagnostycznych, stacji przeglądowych i innych elementów systemu PACS,
  • określeniem Ilości urządzeń,
  • lokalizacji sprzętu.
 • Konsultacje dotyczące środowiska serwerowego:
  • architektura,
  • wydajność,
  • bezpieczeństwo,
  • technologie,
  • wirtualizacja.
 • Opracowanie szczegółowych kosztorysów oraz planu zakupów.

Na etapie realizacji:

 • Bierzemy udział w spotkaniach mających na celu uzgodnienia z wykonawcami poszczególnych etapów inwestycji w obszarach dotyczących sfery IT.
 • Monitorujemy i konsultujemy zmiany w projektach IT spowodowane zmianami w koncepcji architektonicznej inwestycji, które wymuszają konieczność wprowadzenia modyfikacji m.in. przebiegu tras okablowania sieci teleinformatycznej, lokalizacji i ilości punktów dystrybucyjnych i punktów końcowych sieci oraz lokalizacji, ilości i rodzaju sprzętu komputerowego (serwerów, stacji roboczych, drukarek, stacji diagnostycznych PACS, itp.)
 • Konsultujemy zagadnienia dotyczące instalacji, konfiguracji i lokalizacji elementów systemu telekonferencyjnego umożliwiającego przekaz w trybie online i offline obrazu m.in. z sal operacyjnych - zarówno do dowolnego miejsca w Szpitalu jak i transmisję łączami internetowymi przebiegu operacji do innych jednostek wyposażonych w podobne systemy a także zapis przebiegu operacji w celach dydaktycznych.
 • Współuczestniczymy w tworzeniu dokumentacji przetargowej na poszczególne elementy infrastruktury IT.

W wyniku wygranego postępowania przetargowego, bardzo zbliżony zakres usług realizowaliśmy dla Szpitali:

 • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Wszystkie te usługi są wykonywane w trybie ciągłym. Cały czas na miejscu inwestycji znajdują się nasi konsultanci.