Analizy zarządcze

Obejmuje, w ramach stałej współpracy, wykonywanie i prezentowanie zarządowi jednostki analiz zarządczych z wykorzystaniem posiadanych przez jednostkę systemów informatycznych. W ramach współpracy przygotowujemy zestaw stałych cyklicznych analiz zarządczych dostarczanych na spotkania zarządu jednostki oraz wspieramy użytkowników w opracowywaniu założeń i przygotowywaniu niestandardowych analiz i zestawień.