Analiza IT

Obejmuje szczegółową analizę techniczną oraz ocenę funkcjonowania aktualnie posiadanej przez jednostkę infrastruktury IT. Wynikiem analizy jest zaproponowanie działań operacyjnych w celu osiągnięcia celów biznesowych poprzez dostosowanie infrastruktury IT do celów biznesowych jednostki. Dodatkowym elementem tej usługi może być analiza struktury kosztów i jakości usług zarówno wewnętrznego działu IT jak i usług świadczonych przez firmy zewnętrzne, ocena możliwości optymalizacji kosztów i poprawy jakości usług poprzez realizację wewnętrznych zmian, selekcję usługodawców, dostawców oprogramowania, dostawców infrastruktury IT. Wynikiem analiz lub częścią współpracy może być również wsparcie zarządu w negocjacji kontraktów i umów oraz pomoc w prowadzeniu przetargów.