Doradztwo

W ramach usług Doradztwa pomagamy naszym Klientom uzyskiwać przewagę konkurencyjną poprzez zastosowanie najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem informatyką, planowaniem, wyborem, instalowaniem, rozpoczęciem użytkowania oraz wykorzystywaniem systemów IT.

W ramach naszych usług wspieramy kadrę zarządzającą jednostki ochrony zdrowia w zakresie podejmowania kluczowych decyzji dotyczących IT.

Doradzamy we wszystkich aspektach związanych z środowiskiem IT Klienta, począwszy od etapu opracowania strategii budowy/rozbudowy elementów technicznych i/lub systemów informatycznych do okresu bieżącej obsługi po serwisowej zbudowanego środowiska IT, obejmującej min następujące obszary: