Założenia outsourcingu w modelu realizowanym przez Medcore

Witamy w Medcore Sp. z o.o. Dla zarządu szpitala Założenia outsourcingu w modelu realizowanym przez Medcore

Proponujemy współpracę na zasadach outsourcingu, przyjmując następujące ogólne założenia do proponowanej współpracy:

 • Jednostka posiada/kupiła i jest właścicielem:
  • systemów informatycznych - systemu typu HIS, ERP, PACS, RIS i innych,
  • sprzętu - serwerów, komputerów, itp.
  • sieci komputerowej,
  • centrali i elementów sieci telefonicznej,
  • innych systemów, sprzętu teleinformatycznego wymagającego obsługi,
 • Jednostka potrzebuje:
  • stabilnego, zorientowanego na wieloletnią współpracę Partnera, - wzmocnienie potencjału merytorycznego (konsulting i doradztwo) oraz serwisowego (dodatkowy zespół), - konsulting IT i outsourcing IT.
  • wsparcia w procesie obsługi posiadanego środowiska IT - outsourcing IT.
  • wsparcia w procesie dostosowywania środowiska IT jednostki do zmian zachodzących w otoczeniu jednostki, min. (konsulting IT i outsourcing IT)
   • budowa centralnych systemów informatycznych w ramach platform P1 i P2,
   • ii. realizacja przez władze województwa regionalnych projektów informatycznych w ochronie zdrowia,
   • iii. dostosowanie posiadanego środowiska IT oraz organizacji pracy do zmieniającego się prawa min Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. art. 24 ust. 1a u.p.p. o systemie informacji w ochronie zdrowia, wprowadzającej od dnia 1 sierpnia 2014 r. obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej" i przystosowanie do procesu generowania i wymiany z innymi ośrodkami elektronicznej dokumentacji medycznej itp.
  • doradcy w wyborze lub modernizacji systemu/systemów informatycznych, - doradztwo IT
  • doświadczonych osób do optymalnego skonfigurowania i wykorzystania zakupionych przez jednostkę systemów informatycznych, - szybki dostęp do wiedzy - konsulting IT i outsourcing IT,
  • zespołów, które w sposób optymalny i efektywny dla jednostki wykorzystają systemy i sprzęt – czyli usługi, - efektywne i skuteczne wdrożenie, - konsulting IT.
  • zespołów, które pomogą utrzymać wykorzystanie sprzętów teleinformatycznych i systemów oraz rozbudować je o nowe możliwości w zależności od zmieniających się potrzeb jednostki - efektywny i skuteczny serwis - konsulting IT i outsourcing IT,
  • pomocy w skoordynowaniu współpracy różnych dostawców różnych systemów - konsulting IT.