Modele współpracy

Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie naszej firmy w świadczeniu kompleksowych usług IT dla jednostek ochrony zdrowia wybór zakresu możliwych do świadczenia usług przez firmę Medcore w obszarze IT zależy od potrzeb Klienta.

Obszary, które w jednostce ochrony zdrowia realizuje dział/działy informatyczne można podzielić na grupy:

 • Strategia,
 • Zarządzanie,
 • Bezpieczeństwo,
 • Centralny Helpdesk,
 • Administracja i zarządzanie systemami informatycznymi,
 • Administracja i zarządzanie infrastrukturą serwerową,
 • Administracja i zarządzanie infrastrukturą sprzętową,
 • Administracja i zarządzanie infrastrukturą sieciową,
 • Doradztwo i konsulting dla kadry zarządzające jednostką.

Poniższe modele zawierają wszystkie w/w grupy usług, natomiast różnią się zakresem, który realizowany byłby przez firmę Medcore. Wybór modelu współpracy zależy od kompetencji i obowiązków, które pozostałyby w gestii Działu Informatyki. Zakres usług świadczonych przez Medcore w poszczególnych modelach symbolizuje ramka pt. "Zakres outsourcingu".

W ramach poniższego wariantu, świadczony byłoby zakres usług gwarantujący optymalną funkcjonalność środowiska IT w jednostce.

Wariant 1

Modele współpracy

Obejmuje:

 • Centralny Helpdesk,
 • Administracja i zarządzanie systemami informatycznymi,
 • Administracja i zarządzanie infrastrukturą serwerową,
 • Administracja i zarządzanie infrastrukturą sprzętową,
 • Administracja i zarządzanie infrastrukturą sieciową,
 • Doradztwo i konsulting dla kadry zarządzające jednostką.

Opis:

W tym modelu realizowany byłby typowy, klasycznie rozumiany outsourcing najbardziej pracochłonnych czynności, związanych z utrzymaniem funkcjonalności infrastruktury teleinformatycznej. Model ten pozwala na precyzyjne zdefiniowanie podziału kompetencji pomiędzy Działem Informatyki i firmą Medcore i zwiększyć skupienie potencjału Działu Informatyki Jednostki na działaniach o charakterze strategicznym.

Wariant 2

Modele współpracy

Obejmuje:

 • Strategia,
 • Zarządzanie,
 • Bezpieczeństwo,
 • Centralny Helpdesk,
 • Administracja i zarządzanie systemami informatycznymi,
 • Administracja i zarządzanie infrastrukturą serwerową,
 • Administracja i zarządzanie infrastrukturą sprzętową,
 • Administracja i zarządzanie infrastrukturą sieciową,
 • Doradztwo i konsulting dla kadry zarządzające jednostką.

Opis:

W tym modelu realizowana byłaby kompleksowa forma outsourcingu IT Jednostki. Model ten pozwala na pełne wykorzystanie potencjału firmy Medcore przy jednoczesnym utrzymaniu decyzyjności przez jednostkę odnośnie strategii i kierunków prowadzenia polityki dotyczącej IT. W tym modelu niezbędne byłoby powołanie po stronie jednostki 1-2 osobowego zespołu specjalistów, zarządzających sferą IT z poziomu strategii jednostki, odpowiedzialnego za kreowanie polityki i wyznaczanie kierunków rozwoju środowiska IT, koordynowanie współpracy różnych dostawców systemów IT, funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i ochrony danych jednostki.

Modele współpracy mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań Klienta.