Dlaczego Outsourcing IT

Obsługa środowiska IT wg Medcore

Idea outsourcingu IT dla jednostki ochrony zdrowia. Schematy obrazujące przepływ informacji (z outsourcingiem i bez) w sferze IT w przykładowej jednostce ochrony zdrowia:

W pierwszej części materiału chcielibyśmy zaprezentować zakres i złożoność aspektów związanych z IT w jednostce ochrony zdrowia w relacji do naszego modelu obsługi IT w formie outsourcingu. Poniżej prezentujemy najczęściej spotykane w jednostkach relacje na linii zarząd, użytkownicy systemów informatycznych, działy informatyczne, firmy serwisowe oraz producenci systemów informatycznych i sprzętów medycznych, a następnie ideę obsługi realizowaną przez Medcore. Rysunek nr 1 przedstawia najczęściej spotykany schemat przepływu informacji w sferze IT.

W środowisku rozproszonych usług IT - tak jak jest to zazwyczaj praktykowane.

Dlaczego outsourcing?
Rysunek nr 1. Najczęściej spotykany przepływ informacji i działań związanych z informatyką.

Zakres usług świadczonych przez Medcore na tle dzisiejszej organizacji pracy i komunikacji pomiędzy Stronami w przykładowej jednostce.

Oferta, kompetencje i doświadczenie firmy Medcore Sp. z o.o. pozwala na usprawnienie procesów w obszarach zaznaczonych na rysunku nr 2.

Dlaczego outsourcing?
Rysunek nr 2. Zakres usług świadczonych przez Medcore na tle dzisiejszej organizacji pracy i komunikacji pomiędzy Stronami w przykładowej jednostce.

Outsourcing Medcore jako forma obsługi IT

Zakres świadczonych usług i własna, sprawdzona w praktyce, metodyka obsługi sprzętu IT, wdrażania i serwisowania systemów typu HIS, ERP, PACS, RIS i innych, gwarantująca skuteczność ich wdrożenia i efektywność wykorzystania pozwala nam zaproponować jednostką ochrony zdrowia współpracę w formie outsourcingu jako formy obsługi IT w jednostce. Na rysunku 3 została zaprezentowana graficznie organizacja komunikacji i rola oraz miejsce outsourcingu Medcore w środowisku IT Klienta.

Dlaczego outsourcing?
Rysunek nr 3. Outsourcing Medcore jako forma obsługi IT w jednostce.

W wyżej przedstawionym układzie relacyjnym zespół firmy Medcore świadczy wszystkie usługi, które zazwyczaj w samej jednostce realizuje kilka zespołów oraz dodatkowo producentów systemów i firm wdrożeniowych.