Dlaczego należy wybrać firmę Medcore

Witamy w Medcore Sp. z o.o. Dla zarządu szpitala Dlaczego należy wybrać firmę Medcore

W tym miejscu chcielibyśmy przedstawić dlaczego wg nas firma Medcore Sp. z o.o. posiada potencjał i doświadczenie pozwalające na zaoferowanie takiej formy współpracy z bardzo dużym przekonaniem osiągnięcia zakładanych korzyści. Oferujemy nasze usługi ponieważ:

 • Jesteśmy stabilnym Partnerem dla Szpitali - wdrażamy i administrujemy systemami informatycznymi w polskich szpitalach od 14 lat,
 • Posiadamy doświadczenie poparte wieloma sukcesami współpracujących z nami Szpitali,
 • Medcore współpracuje ze Szpitalami zlokalizowanymi w województwach mazowieckim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim, min. z:
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie - od 2002 roku do 2016 roku,
  • Szpital Specjalistyczny im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowo - od 1998 roku,
  • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczecinie - od 2008 roku,
  • Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu - od 2004 roku do 2014 roku,
  • 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie - od 2007 roku,
  • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie - od 2007 roku do 2015 roku,
  • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.  w Zagórzu k/Warszawy  - od 2013 roku,
 • Zaprojektowaliśmy, dostosowaliśmy i wykonaliśmy infrastrukturę sieciową Szpitala do systemów informatycznych w:
  • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie,
  • Szpital Specjalistyczny im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowo,
  • Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
 • Obsługujemy instalacje w jednostkach ochrony zdrowia obejmujące:
  • wszystkie elementy/systemy wchodzące w skład kompleksowego systemu dla Szpitala,
  • ponad 2400 komputerów we współpracujących z nami jednostkach,
  • rozbudowane sieci komputerowe - wiele węzłów, wiele budynków w jednej lokalizacji i w oddalonych od siebie lokalizacjach.
 • Gwarantujemy korzyści i zadowolenie Klienta z naszych usług - posiadamy wieloletnie, kilkakrotnie odnawiane, umowy outsourcingu IT w Szpitalach,
 • Skutecznie i ze znaczącymi efektami wdrażamy różne systemy informatyczne w jednostkach ochrony zdrowia,
 • Kompleksowo obsługujemy różne systemy informatyczne działające w jednostce,
 • Rozwiązujemy problemy we wszystkich obszarach funkcjonowania środowiska IT jednostki,
 • Obsługujemy infrastrukturę sieciową i serwerową oraz działające na niej oprogramowanie systemowe i bazodanowe,
 • Potrafimy optymalizować wykorzystanie systemów informatycznych w celu wspierania jednostki w rozwoju i zwiększaniu konkurencyjności,
 • Korzystamy z opracowanej przez nas i sprawdzonej w praktyce metodyki wdrażania systemów HIS, ERP, PACS, RIS gwarantującej skuteczność ich wdrożenia. Metodyka Medcore została wypracowana w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenia naszej firmy w realizacji projektów wdrożeniowych. Bazuje na światowych standardach zarządzania projektami, a także na wymaganiach opisanych w normach ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000 dotyczących jakości, bezpieczeństwa informacji oraz usług IT.
 • Nasi pracownicy potwierdzili swoje kompetencje w zakresie środowisk serwerowych, baz danych, infrastruktury sieciowej oraz środowisk wirtualnych i uzyskali między innymi certyfikaty: o Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) - 2 osoby, o Microsoft Certified IT Professional (MCITP) - 2 osoby, o VMware Certified Professional (VCP) - 1 osoba, o Oracle Database 10g Administrator Certified Professional - 1 osoba, o Oracle Database 10g Administrator Certified Associate - 2 osoba, o Cisco Certified Network Associate (CCNA) - 1 osoba. o min: Oracle, Microsoft, VMware, Cisco, D-Link, Prince
 • Dysponujemy doświadczeniem w projektach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Korzystamy z autorskiego oprogramowania obsługi zgłoszeń użytkowników oraz organizacji pracy zespołów.