Dla zarządu szpitala

Witamy w Medcore Sp. z o.o. Dla zarządu szpitala

Korzyści dla jednostki ochrony zdrowia z outsourcingu IT w modelu realizowanym przez Medcore

Mając na uwadze powyżej zapisane założenia oraz potrzeby jednostki, jednostka nawiązując współpracę na proponowanych przez Medcore warunkach może osiągnąć min. następujące korzyści:

 • Globalna optymalizacja kosztów IT w jednostce.
 • Dostosowanie wydatków na IT do planowanych celów i osiąganych efektów.
 • Niższe koszty utrzymania kompetencji IT w jednostce,
 • Mniej problemów związanych z niedostępnością wewnętrznych specjalistów,
 • Wyższy stopień niezawodności środowiska IT,
 • Usprawnienie procesu obsługi zgłoszeń,
 • Koncentracja jednostki i jej pracowników na podstawowych obowiązkach,
 • Zdobycie w krótkim czasie dostępu do wiedzy i grupy doświadczonych konsultantów.
 • Transfer doświadczeń i pomysłów, efektywne, wynikające z wieloletniego doświadczenia firmy outsourcingowej, wykorzystanie możliwości oraz optymalne skonfigurowanie systemów informatycznych zakupionych przez jednostkę,
 • Wsparcie w procesie dostosowywania środowiska IT jednostki do zmian zachodzących wewnątrz jednostki, min. zwiększanie bezpieczeństwa, zmiany organizacyjne, przekształcenia, sprawozdawczość itp.
 • Wsparcie w procesie dostosowywania środowiska IT jednostki do zmian zachodzących w otoczeniu jednostki, min.:
  • budowa centralnych systemów informatycznych w ramach platform P1 i P2,
  • realizacja przez władze województwa regionalnych projektów informatycznych w ochronie zdrowia,
  • dostosowanie posiadanego środowiska IT oraz organizacji pracy do zmieniającego się prawa min Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. art. 24 ust. 1a u.p.p. o systemie informacji w ochronie zdrowia, wprowadzającej od dnia 1 sierpnia 2014 r. obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej" i przystosowanie do procesu generowania i wymiany z innymi ośrodkami elektronicznej dokumentacji medycznej itp.
 • Redukcja czasu Zarządu jednostki poświęconego na rozwiązywanie zagadnień informatycznych, konfliktów Użytkownik - Dział Informatyki - (w niektórych przypadkach Dyrekcja/Zarząd) - firma wdrażająca system - Producent Systemu - koncentracja na bieżącej działalności medycznej jednostki,
 • Precyzyjne zdefiniowanie odpowiedzialności za prawidłowe działanie poszczególnych obszarów IT,. Uproszczenie zasad obsługi zgłoszeń - jeden punkt zgłoszeń tzw. HelpDesk.
 • Redukcja czasu obsługi zgłoszenia oraz redukcja ilości zgłoszeń kierowanych do producentów systemów.
 • Uproszczenie komunikacji i wsparcie w negocjacjach z wieloma producentami/dostawcami usług IT - jeden reprezentant występujący z natury rzeczy zawsze po Stronie jednostki.