Witamy w Medcore Sp. z o.o.

Medcore od kilkunastu lat zajmuje się działalnością usługową w zakresie konsultingu dla kadry zarządczej i outsourcingu usług informatycznych dla jednostek ochrony zdrowia. Usługi te polegają na świadczeniu usług doradczych, wdrażaniu i obsługi sprzętowych i programowych zasobów informatycznych Klienta zgodnie z podpisanymi umowami.

Zwiększające się wymagania co do sprawności działania i bezpieczeństwa środowiska IT, coraz większa złożoność środowiska informatycznego i jego wpływu na funkcjonowanie jednostki, czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wywołujące konieczność podejmowania właściwych działań i decyzji, min. tj.:

 • Wewnętrzne zmiany organizacyjne,
 • Konieczność aktualizacji, modernizacji i zwiększenia wykorzystania posiadanych systemów informatycznych,
 • Stopień zaawansowania posiadanego środowiska IT,
 • Zapewnienie właściwych zasad, procedur, i narzędzi wspierających Bezpieczeństwo IT,
 • Stały i automatyczny monitoring stale zmieniającego się środowiska IT,
 • Przekształcenia własnościowe - zaawansowane analizy zarządcze,
 • Złożona, rozbudowa sprawozdawczość,
 • Dostosowanie organizacji pracy i własnych systemów informatycznych do współpracy z aktualnie budowanymi przez CSIOZ systemami informatycznymi w ramach projektów P1 i P2,
 • Regionalne (wojewódzkie) projekty informatyczne dla placówek ochrony zdrowia,
 • Dostosowanie do wymogów Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. art. 24 ust. 1a u.p.p. o systemie informacji w ochronie zdrowia, wprowadzającej od dnia 1 sierpnia 2014 r. obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej" i przystosowanie do procesu generowania i wymiany z innymi ośrodkami elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • Wymogi odpowiedniego dokumentowania i udostępniania dokumentacji w postepowaniach sądowych.

powodują konieczność wprowadzenia specjalizacji oraz dedykowania właściwych zespołów do utrzymania i rozwoju poszczególnych obszarów środowiska informatycznego.

Zespół Medcore posiada wiedzę, doświadczenie, kompetencję i potencjał do wspierania swoich Klientów w każdym z tych obszarów. Współpraca z Medcore to z jednej strony pełna świadomość i efektywne wykorzystanie środowiska IT w działalności jednostki ochrony zdrowia a z drugiej strony komfort i skuteczna obsługa zgłoszeń użytkowników.

Medcore stawia na długoterminowe relacje z Klientami, dzieląc z nimi sukcesy oraz przejmując ryzyka, w podnoszeniu efektywności ich działalności i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Doskonali i wdraża kluczowe dla nich rozwiązania IT, które zapewniają sprawne działanie ich procesów biznesowych.